CFP: Kritische Audio - Edition. Interdisziplinäre Fachtagung an der Bergischen Universität Wuppertal. (15.01.2018)

Kritische Audio-Edition

 

Interdisziplinäre Fachtagung an der Bergischen Universität Wuppertal. 12.–14. Juli 2018

Organisator/innen: Anke Bosse, Wolfgang Lukas, Rebecca Unterberger

 

 

Subscribe to RSS - Panvisualisierung