NEW EDITED BOOK: OSMANLI TARİHÇİLİĞİNDE YENİ ÇALIŞMALAR: KAYNAK, BAĞLAM, YÖNTEM

Dear Colleguaes, 

I am delighted to announce the release of our new book, which I co-edited with Fatma Öncel.

Here is the table of contents:

..............

Giriş: Boğaziçi Tarihçiliği Fatma Öncel ve Sinem Erdoğan İşkorkutan

17. Yüzyıl İstanbulu’nda Patrikhâne ve Kadı Mahkeme Kayıtlarında Kocaları Tarafından Terk Edilmiş

Kadınlar Gamze Yavuzer

Aileler ve Hâneler: Osmanlı Siyasi Yapısının Bir Tahlili (1703-1766) Mehmet Yılmaz Akbulut

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) and 6 (2024) Call for Papers

YILLIK: Annual of Istanbul Studies invites contributions for its fifth and sixth volumes to be published in December 2023 and December 2024. YILLIK is a peer-reviewed, open access, international academic journal featuring cutting-edge research on Istanbul’s past and present, published by the Istanbul Research Institute in print and online (via 

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) and 6 (2024) Call for Papers

YILLIK: Annual of Istanbul Studies invites contributions for its fifth and sixth volumes to be published in December 2023 and December 2024. YILLIK is a peer-reviewed, open access, international academic journal featuring cutting-edge research on Istanbul’s past and present, published by the Istanbul Research Institute in print and online (via 

CFP: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) and 6 (2024)

YILLIK: Annual of Istanbul Studies invites contributions for its fifth and sixth volumes to be published in December 2023 and December 2024. YILLIK is a peer-reviewed, open access, international academic journal featuring cutting-edge research on Istanbul’s past and present, published by the Istanbul Research Institute in print and online (via 

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) and 6 (2024) Call for Papers

YILLIK: Annual of Istanbul Studies invites contributions for its fifth and sixth volumes to be published in December 2023 and December 2024. YILLIK is a peer-reviewed, open access, international academic journal featuring cutting-edge research on Istanbul’s past and present, published by the Istanbul Research Institute in print and online (via 

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) and 6 (2024) Call for Papers

YILLIK: Annual of Istanbul Studies invites contributions for its fifth and sixth volumes to be published in December 2023 and December 2024. YILLIK is a peer-reviewed, open access, international academic journal featuring cutting-edge research on Istanbul’s past and present, published by the Istanbul Research Institute in print and online (via 

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) and 6 (2024) Call for Papers

YILLIK: Annual of Istanbul Studies invites contributions for its fifth and sixth volumes to be published in December 2023 and December 2024. YILLIK is a peer-reviewed, open access, international academic journal featuring cutting-edge research on Istanbul’s past and present, published by the Istanbul Research Institute in print and online (via 

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) and 6 (2024) Call for Papers

YILLIK: Annual of Istanbul Studies invites contributions for its fifth and sixth volumes to be published in December 2023 and December 2024. YILLIK is a peer-reviewed, open access, international academic journal featuring cutting-edge research on Istanbul’s past and present, published by the Istanbul Research Institute in print and online (via 

Subscribe to RSS - Ottoman history