Hyphenated
Author: 
Jędrzej Kitowicz
Reviewer: 
Bryan Kozik

Kozik on Kitowicz, 'Customs and Culture in Poland under the Last Saxon King: Selections from Opis obyczajów za panowania Augusta III by Father Jędrzej Kitowicz, 1728-1804'

Jędrzej Kitowicz. Customs and Culture in Poland under the Last Saxon King: Selections from Opis obyczajów za panowania Augusta III by Father Jędrzej Kitowicz, 1728-1804. Edited and translated by Oscar E. Swan. Budapest: Central European University Press, 2019. 412 pp. $105.00 (cloth), ISBN 978-963-386-275-9.

Reviewed by Bryan Kozik (University of Warsaw) Published on H-Poland (July, 2021) Commissioned by Anna Muller (University of Michigan - Dearborn)

Author: 
Olga Linkiewicz
Reviewer: 
Marta Cieślak

Cieślak on Linkiewicz, 'Lokalność i nacionalizm: Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym'

Olga Linkiewicz. Lokalność i nacionalizm: Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Krakow: Universitas, 2018. 362 pp. 39.00 zl (paper), ISBN 978-83-242-3415-8.

Reviewed by Marta Cieślak (University of Arkansas at Little Rock) Published on H-Poland (May, 2021) Commissioned by Anna Muller (University of Michigan - Dearborn)

Author: 
Anna Procyk
Reviewer: 
Jared Warren

Warren on Procyk, 'Giuseppe Mazzini's Young Europe and the Birth of Modern Nationalism in the Slavic World'

Anna Procyk. Giuseppe Mazzini's Young Europe and the Birth of Modern Nationalism in the Slavic World. Toronto: University of Toronto Press, 2019. Illustrations. 288 pp. $77.00 (cloth), ISBN 978-1-4875-0508-0.

Reviewed by Jared Warren (New York University) Published on H-Poland (April, 2021) Commissioned by Anna Muller (University of Michigan - Dearborn)

Pages