Monthly Publications Update, October 2020, PSA/H-Poland Member Submissions

Patrice Dabrowski's picture

(4 entries:  book, article, book chapters)

 

 

Book:

 

1.  Maximilian Becker, Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. Translated from German by Wieńczysław Niemirowski. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN 2020. 

Keywords: National Socialism; World War II; occupation; courts; legal history

Abstract: Maximilian Becker podjął się przygotowania monografii prezentującej syntetycznie organizację i działalność niemieckich sądów na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Łódzka, Górny Śląsk i północne Mazowsze). Autor skupił się na tych przejawach działalności sądownictwa, które wiązały się z germanizacją ziem polskich wcielonych do Rzeszy: dyskryminacją Polaków i Żydów, represjami politycznymi, wywłaszczaniami i rozwiązywaniem małżeństw polsko-niemieckich. Sądownictwo niemieckie na ziemiach wcielonych do Rzeszy, chociaż niewątpliwie odgrywało poważną rolę w terroryzowaniu miejscowej ludności, nie było najważniejszym filarem okupacyjnego aparatu represji - który bez wątpienia stanowiła policja - w tym osławione Gestapo. W swojej monografii Becker prezentuje również skomplikowane relacje między sądownictwem a policją, zarówno współpracę, jak i konflikty kompetencyjne i rywalizację. Ważnym elementem pracy jest ukazanie różnic pomiędzy orzecznictwem poszczególnych sądów oraz przedstawienie sylwetek sędziów - ich pochodzenia, kwalifikacji i losów po 1945 r.


https://ipn.poczytaj.pl/ksiazka/sadownictwo-niemieckie-i-jego-rola-w-polityce-okupacyjnej,478491

 

 

Article:

 

2.  Anna Müller, “The Return: The Long Road Home of Female Concentration Camp Inmates,” Polish Review 65, no. 3 (2020): 3-29. 

 

 

Book Chapters:

 

3.  Lauren Dubowski, "Kantor's Journey in the American Avant-Garde," in Theatermachine: Tadeusz Kantor in Context, edited by Magda Romanska and Kathleen Cioffi (Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2020). 

 

Keywords:  American avant-garde, drama, Tadeusz Kantor, theatre, performance studies

 

https://nupress.northwestern.edu/content/theatermachine-1

 

 

4.  Anna Müller, “Gender, Generational Conflict, and Communism: Tonia Lechtman’s Story,” in: Gender, Generations and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond, ed. Anna Artwińska and Agnieszka Mrozik (Routledge, 2020).