Call for applications: GEOP Doctoral Seminar 2019/2020 at Polin Museum (in Polish, based in Warsaw)

Agnieszka Dulęba's picture

Ogłaszamy rekrutację na seminarium doktorskie GEOP 2019/2020 - zgłoszenia do 30.06.2019

Seminarium ma na celu integrację młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych w Polsce oraz umożliwienie im kontaktu z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy.

Od pierwszej edycji w 2015 roku seminarium stanowi forum prezentacji nowych i interesujących badań, interdyscyplinarnych dyskusji oraz refleksji metodologicznej nad studiami polsko-żydowskimi.

W skład Rady Naukowej seminarium wchodzą:

 • prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS, przewodnicząca),
 • dr hab. Michał Galas (UJ),
 • dr hab. Dariusz Libionka (IFiS PAN),
 • dr hab. Anna Michałowska–Mycielska (UW),
 • prof. dr hab. Eugenia Prokop–Janiec (UJ),
 • prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN),
 • dr hab. Wacław Wierzbieniec (URz),
 • prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr),
 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH, UW),
 • dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH),
 • dr Krzysztof Persak (Muzeum POLIN, sekretarz). 

Seminarium odbywa się w trybie comiesięcznych (środowych) spotkań w Muzeum POLIN. Doktoranci prezentują wyniki swoich badań w gronie członków Rady Naukowej, promotorów oraz uczestników pobytów badawczych GEOP.

Muzeum finansuje dojazdy do Warszawy zamiejscowych uczestników seminarium (doktorantów i ich promotorów). Dla pięciu najlepiej ocenionych w rekrutacji doktorantów jest przewidziana gratyfikacja finansowa w wysokości do 1000 złotych brutto miesięcznie przez 9 miesięcy trwania seminarium.

Do udziału w seminarium zapraszamy antropologów, etnografów, hebraistów, historyków, historyków sztuki, jidyszystów, religioznawców, literaturoznawców, psychologów społecznych, socjologów i adeptów innych nauk przygotowujących obecnie prace doktorskie z zakresu historii i kultury Żydów polskich w krajowych wyższych uczelniach i instytucjach naukowych. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium w roku akademickim 2019/2020 prosimy o przesłanie wymienionych poniżej dokumentów na adres geop@polin.pl (w polu temat prosimy wpisać "Seminarium doktorskie") w terminie do 30 czerwca 2019 roku:

 1. Formularz zgłoszeniowy w załączeniu;
 2. Rekomendacja opiekuna naukowego pracy doktorskiej;
 3. Konspekt pracy doktorskiej z informacją o stopniu jej zaawansowania (maks. 4 znormalizowane strony);
 4. Opublikowany lub przygotowany do druku własny tekst naukowy dotyczący tematyki seminarium.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości do 31 lipca 2019 r., a inauguracyjne spotkanie odbędzie w październiku 2019 r. w Muzeum POLIN w Warszawie.