Rokita Commission Report

Ela Rossmiller Discussion

I'd like to buy a copy of this out-of-print book:

Raport Rokity: Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania
Działalności MSW. Krakow: Arkana, 2005

If you've got a copy to spare, please email me at
er1618a@student.american.edu.

Thanks,
Ela Rossmiller