Announcement of the winners of the "Pro historia Polonorum" award at the 4th International Congress of Polish History, Kraków, Poland

Patrice Dabrowski Discussion

Kraków. IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Richard Butterwick-Pawlikowski laureatem nagrody Pro historia Polonorum

Ewa Wacławowicz, Gazeta Krakowska, 19 października 2022, 14:42

W środę, 19 października, w Krakowie zainaugurowano IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. W trakcie uroczystości wręczono nagrody Pro historia Polonorum oraz dyplomy dla członków Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jacek Purchla oraz brytyjski historyk Timothy Garton Ash. IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski potrwa do 22 października.

IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Auditorium Maximum UJ zgromadził setki naukowców z całego świata (w tym m.in. z Czech, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Izraela) zainteresowanych polską historią, kulturą i językiem. Przez trzy dni-od 19 do 22 października - będą oni mogli wymieniać się doświadczeniami i inspiracjami a także wynikami badań nad dziejami Polski. 

Tematem tegorocznego kongresu są "spotkania kultur", w trakcie których badacze i uczestnicy przyjrzą się historii ziem polskich przez pryzmat wzajemnych relacji i oddziaływań różnych nurtów i wzorców kulturowych obecnych tu przez dekady czy stulecia. Zaproszeni historycy, archeolodzy, socjolodzy, antropolodzy, językoznawcy czy kulturoznawcy z całego świata opowiedzą o dynamice, skali, złożoności tych oddziaływań czy skutkach jakie niosły z sobą dla Polski spotkania kultur. 

W trakcie środowej inauguracji kongresu, miały miejsce dwa nietuzinkowe wydarzenia. Pierwszym z nich było przyznanie nagrody Pro Historia Polonorum wręczanej za najlepszą zagraniczną książkę historyczną o historii Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego z uwzględnieniem historii Polski, wydaną w ciągu ostatnich kilku lat. 

Jak przekazał prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego UJ i przewodniczący kapituły nagrody do konkursu zgłoszono 88 książek, z czego najwięcej bo 41 prac ukazało się w języku angielskim. Zwycięzcą nagrody głównej Pro Historia Polonorum 2022 został brytyjski historyk prof. Richard Butterwick-Pawlikowski za książkę pt. "The Polish-Lithuanian Commonwealth. Light and flame". Laureatką nagrody honorowej została prof. Patrice Dabrowski za pracę pt. "The Carpathians. Discovering the highlands of Poland and Ukraine". Nagrody historykom wręczył marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. 

- Jestem niezmiennie rad, że historia naszej ojczyzny, jest dla wielu ludzi nauki fascynującym tematem badań, obserwacji. Dzieje Polski były i są tematem żarliwych dyskusji. Dlatego cieszę się, że na forum kongresu możecie się Państwo spotkać, wymienić doświadczenia, nawiązać współpracę w naszej niekończącej się odysei w poszukiwaniu prawdy. Historia naszego kraju, stoi przed państwem otworem - powiedział marszałek Senatu RP

Laureat nagrody głównej, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski dziękując za nagrodę podkreślił, że jego wdzięczność jest tym większa, że otrzymał ją na Uniwersytecie Jagiellońskim na którym spędził rok akademicki 1989/1990. Zaznaczył też, że jest sprawą najwyższej wagi, by rzetelnie przedstawiać czytelnikom potencjał i trajektorię reformującej się Rzeczypospolitej, zagmatwane przez rozbiory i lata tuż po nich.

prof. Patrice Dabrowski, laureatka nagrody honorowej Pro Historia Polonorum powiedziała, że przyznana nagroda stanowi dla niej najlepszą recenzję książki. 

Po wystąpieniach laureatów, nastąpiło również wręczenie dyplomu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Historycznego dla prof. dr. hab. Aleksandra Krawczuka, który w imieniu badacza odebrał jego syn, Wojciech Krawczuk, oraz dyplomu Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Historycznego dla prof. dr. hab. Marka Wilczyńskiego.

Pierwszą część inauguracji zamknęło wystąpienie prof. Włodzimierza Bernackiego, sekretarza Stanu, pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w MEiN. 

- Kiedy mówimy o znaczeniu Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, którzy z perspektywy zewnętrznej spoglądają na przeszłość i historię ziem polskich to mamy świadomość, że ta aktywność naukowa badaczy jest realizacją idei zmierzania ku prawdzie. Pamiętajmy, że to prace Państwa jako badaczy stają się podstawą do konstruowania programu nauczania historii Europy, historii powszechnej - powiedział minister prof. Włodzimierz Bernacki

W drugiej części inauguracji odbył się wykład wykład inauguracyjny prof. dr hab. Jacka Purchli i brytyjskiego historyka Timothy-ego Garton Ash'a, specjalizującego się w powojennej historii Europy.

IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski potrwa do 22 października. W trakcie wydarzenia będzie można przysłuchać się dyskusjom badaczy w następujących blokach tematycznych: 

  • Z Polski w świat: spotkania kultur między migrantami / uchodźcami a ludnością miejscową
  • Wojna i różnorodność poza polem bitwy: spotkania kultur na ziemiach polskich w latach 1914-1923
  • Przestrzeń regionalna i lokalna: pomiędzy homogenicznością i heterogenicznością kulturową
  • Dwór królewski - dwór szlachecki - salon arystokratyczny. Wartości kulturowe i przewartościowania
  • Spotkanie kultur w średniowieczu: Polacy na Rusi i Rusini w Polsce
  • Odmieńcy i maski: interpretacje kulturowych wyborów mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w czasach polityk historycznych i Internetu
  • Bogactwo różnorodności. Fenomen wielokulturowości w Polsce międzywojennej (1918-1939)

 

W trakcie trwania kongresu będzie również możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących. Uczestnicy mogą zwiedzić oddziały Muzeum Krakowa, między innymi Pałac Krzysztofory czy Starą Synagogę. A 20 października wieczorem w Bazylice Mariackiej odbędzie się koncert organowo-wokalny prof. Krzysztofa Michałka i Capelli Marialis.

https://gazetakrakowska.pl/krakow-iv-kongres-zagranicznych-badaczy-dziejow-polski-richard-butterwickpawlikowski-laureatem-nagrody-pro-historia-polonorum/ar/c1-16973931