Final call for papers- “New Israiliyat” the Jewish and Israel Studies in the East soon to be published.

M Mustafa  KULU's picture

Final call for papers- “New Israiliyat” the Jewish and Israel Studies in the East soon to be published.

I invite to send you the finished or near completed paper to our edited book titled “New Israiliyat” the Jewish and Israel Studies in the East soon to be published.

The reason for choosing this title is that after the establishment of Israel, studies on Israel and Judaism have gradually gained importance in the East especially in the non- Muslim country.

I would like to invite you to contribute a chapter in an edited book focusing on the Judaism and Israel studies in 2019 published by Libra books. Its purpose is to publish peer reviewed research articles related to all aspect of Jewish studies from traditional studies in religion, history, politics, international relations philosophy, economics, literature, sociology, and law etc. to contemporary studies in security, conflict management, media, women, human rights, holocaust, area/region et. In addition to the research articles, it is planned to have review articles.

Documentation style in formatting, citation and reference should be given according to international standards (APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS etc.). There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s), journal title/book title, chapter /article title, year of publication, volume number and the pagination must be present.

Edited book accepts optionally a using a particularly The Chicago Manual of Style (CMS): Note and Bibliography system as documentation style. See the CMS manual for issues not listed in this guideline. (available online at http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).

Five articles have been accepted in the review book so far:

 “More Condemned Than Understood?”: An Allosemitic Study of The Jew In Early Modern Travel Narratives, Ramit Das

Economic Activity of Jewish Community of the Ottoman Empire, 1839-1923, Emine Zeytinli,

"It Is Written In the Torah That..." Narrations in the Early Islamic Literature, Ali Kuzudişli

Influx and Expulsion: Re-Examining the Conflicts between the Jews And Muslims Of Medina In The Light Of The Current Arab-Israel Conflict, Sadik Kirazli

Cochin Jewish Community of India: Arrival, Evolvement and Downfall, Sweta Singh

If you are interested in this call, please feel free to contact the editor, M. Mustafa KULU (mmkulu@gmail.com) for more information and for an outline of the proposed themes within the book and possible questions authors could explore.

Authors will be invited to submit full chapters (5,000-10,000 words) by May 13, 2019 which will be followed by a peer-review process. Publication of the book is planned no later than July 31, 2019.

This book is published according to print-on-demand technology by Libra Books. First print run is maximum 50 copies. Additional copies are printed when there is a need. Publisher does not pay copyright fees to the authors and/or editor/s. Libra provides each author and the editor with one copy of the book. The author has the right to buy the books at 50% off the listed price. The author transfers to Libra the copyright of his work for a period of 10 years. This includes electronic version (e-book) rights as well. Libra is free to decide for the cover price of the book and is not obliged to consult the author and/or the editor.

Turkish and English articles will be published in separat books. I'll give our work to the publisher this month. I share all the works in the attachment with the authors. Please share with me if you have a revise, review or comment on your own work or other works.

 

Distribution

Libra distributes within Turkey and internationally; for international distribution Libra use five channels:

a) Direct mail orders with credit card payment through www.librabooks.com.tr .

b) Online orders through online store at Abebooks (brand name Istanbul Books) at Abebooks, http://www.abebooks.com/istanbul-books-istanbul/54968726/sf.

c) Online orders through online store at Biblio http://www.biblio.com/bookstore/istanbul-books-istanbul .

d) Online orders thru online store (brand name Marco Polo Books) atwww.amazon.com

e) Sales thru international service companies specialised in supplying libraries.

Sales Capabilities

a. Libra is one of the major vendors in Turkey for monographs and serials published in Turkey (including third party publications) to university libraries and scholars abroad. It supplies major North American, European and Middle Eastern university libraries. We also supply all major international library service providers who have procurement contracts with libraries. Therefore it is certain that Libra imprint monographs will be ordered by institutional clients.

b. Libra publicises its new releases on all electronic venues and through direct mailing.

c. Libra regularly participates to the annual MELA (Middle East Librarians Association), MELCOM International (European Association of Middle East Librarians) meetings.

Thanks.

 

Sincerely,

Editor

M. Mustafa KULU

Res. Asst., Department of International Relation,

Faculty of Economics and Administrative Sciences,

Selcuk University,

mkulu@selcuk.edu.tr,

mmkulu@gmail.com

 

 

Yakında Yayınlanacak Derleme Kitap için Son Çağrı

Yeni İsrailiyat Türkiye’de Yahudi ve İsrail Çalışmaları başlığı ile çok yakında yayınlanacak derleme kitap için yayına hazır veya bitmek üzere olan çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.

Yeni İsrailiyat Türkiye’de Yahudi ve İsrail Çalışmaları başlığının seçilme nedeni İsrail’in kurulması sonrasında İsrail’i tanıyan ilk Müslüman çoğunluklu ülke olan Türkiye’de İsrail ve Yahudilikle ilgili çalışmaların önem kazanmasıdır. Yahudilik çalışmalarını anlatmak için İslam dünyasında geleneksel dönemlerde kullanılan İsrailiyat yaklaşımının Türkiye’de modern dönemde yeniden düşünülmesinin bu alandaki çalışmalara zenginlik katacak olmasıdır.

Yahudilik ve İsrail çalışmaları ile ilgili makalelerin olduğu bir derleme kitap çalışması Libra Kitap’tan 2019 yılı içinde yayınlanacaktır. Bölge çalışmaları olarak İsrail ve  dini/ kültürel çalışmalar olarak Yahudi araştırmaları alanı Türkiye’de çok yeni olup başta tarih, siyaset, din gibi alan temelli çalışmalar ve yöntemleri üzerinde şekillenirken alanlar arası yaklaşımların olduğu çalışmalar az da olsa yayınlanmaktadır. Bu çerçevede Eserin belli bir teması olmayıp din, tarih, siyaset, başta olmak üzere uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımlara uygun makalelerinin yayınlanması hedeflemektedir.

Derleme kitapta şu ana kadar şu beş makale kabul edilmiştir:

İsrâiliyyât Kavramının Anlam Alanı ve Tarihi Seyri& Öteki’nin Tanımı ve Konumu Bağlamında İsrâilî Rivayetlerin Kullanımının İmkânı ve Eleştirisi, Ertuğrul Döner

Osmanlı Son Dönemi, Savaşlar ve Osmanlı Yahudileri, Metin Delevi

XVI. Yüzyıl Dîvân Şiirinde Kudüs, Bilge Karga Göllü

Sefer Tehilim (Zebur): Yahudi Dini Müziği İle Çok Sesli Batı Müziği Arasındaki Köprü, Robert Seidel

Bizans Resim Sanatı Kapsamında Meryem’e Yüklenen Eski Ahit Kaynaklı Sıfatlar, Hatice Demir

Kitap, YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) 2018 Dönemi Doçentlik Başvurusundaki “Uluslararası Yayınevi” Libra Kitap (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi) şartına uygun olup ISBN no alınarak yayımlanacaktır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla bölümle de katkıda bulunabilir. Daha önce yayımlanmamış araştırma ve değerlendirme (derleme) türündeki çalışmalardan yazar/lar sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve kabul edilen bölümler için telif hakkı ödenmez.

Kitapta yer alacak her bir bölüm en az iki hakemden olumlu görüş alınması halinde yayınlanacaktır. Derleme kitabın 2018 yılı sonuna kadar yayınlanmış olması planlanmaktadır.

Biçim, iktibas ve atıf yazılırken yazım stili uluslararası standartlara (CMS APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) göre verilmelidir. Referanslar tutarlı olduğu sürece herhangi bir stilde veya formatta olabilir.

 

YAYIN TAKVİMİ

Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi: 13 Mayıs 2019

Hakem Değerlendirmesi ve Kitabın Yayınlanması Tarihi: en geç 31 Temmuz  2019.

 

Bu kitap, İsteğe Bağlı Baskı teknolojisi kullanılarak Libra Kitap tarafından yayınlanacaktır. İlk baskıda maksimum 50 adet yayınlanacaktır. İhtiyaç olması durumunda fazla nüshalar basılacaktır. Yayınevi yazarlara ve/ya editör/lere herhangi bir telif ücreti ödemeyecektir. Yayınevi her yazara ve editöre eserin bir kopyasını gönderecektir. Yazarlar yayınları liste fiyatından %50 indirimle alabilirler. Yazarlar çalışmalarının telif hakkını 10 yıllığına yayınevine devretmektedirler. Bu kitabın elektronik (e-book) versiyonunun da kapsar. Yayınevi fiyatın eserini kendi isteğine göre karar vermede özgür ve yazara veya editöre danışmak zorunda değildir.

Türkçe ve İngilizce makaleler ayrı kitaplarda yayınlanacaktır. Kitap haziran ayında yayınevine teslim edilecektir.

Dağıtım

Libra Türkiye içinde ve uluslararası alanda dağıtım yapmaktadır; uluslararası dağıtım için beş kanal kullanmaktadır:

a. www.librabooks.com.tr adresinden kredi kartı ile doğrudan posta siparişi ile.

b. Abebooks’daki çevrimiçi mağazadan online sipariş ile (İstanbul Kitap markası ile) http://www.abebooks.com/istanbul-books-istanbul/54968726/sf.

c. Biblio’daki çevrimiçi mağazadan online sipariş ile (İstanbul Kitap markası ile) http://www.biblio.com/bookstore/istanbul-books-istanbul.

d. Amazon’dak ’daki çevrimiçi mağazadan online sipariş ile (Marco Polo Kitap markası ile)

e. Kütüphanelere kitap temininde uzmanlaşan uluslararası hizmet şirketler ile satış.

Satış kapasitesi

a) Libra, Türkiye'de (üçüncü şahıs yayıncılarda da dahil olmak üzere) yayınlanan monografi ve süreli yayın için yurtdışındaki üniversite kütüphaneleri ve akademisyenleri için Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden birisidir. Önemli Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu üniversite kütüphanelerine sağlıyor. Ayrıca, kütüphanelerle tedarik sözleşmesi olan tüm uluslararası kütüphane servis sağlayıcılarına tedarik ediyor. Bu nedenle Libra’nın yayımlanmış monograflarının kurumsal müşteriler tarafından sipariş edileceği kesindir.

b) Libra, yeni yayınlarını tüm elektronik mekanlarda ve doğrudan posta yoluyla tanıtır.

c) Libra düzenli olarak yıllık MELA (Orta Doğu Kütüphaneciler Birliği), MELCOM Uluslararası (Avrupa Orta Doğu Kütüphaneciler Birliği) toplantılarına katılır.

 

Teşekkür ederim.

Katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Editör

M. Mustafa KULU

Arş. Gör, Selçuk Üniversitesi,

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

 Uluslararası İlişkiler Bölümü,

 

 

 

Categories: Announcement, CFP
Keywords: Israel Studies