Bulletin of Palestine Studies New Issue Published & Call For Papers for Forthcoming Issue

M Mustafa  KULU's picture
Type: 
Call for Papers
Subject Fields: 
Arabic History / Studies, Islamic History / Studies, Jewish History / Studies, Middle East History / Studies, Area Studies

Bulletin of Palestine Studies New Issue Published & Call For Papers for Forthcoming Issue

Dear Scholar Greetings,

The latest issue of Bulletin of Palestine Studies (BPS) was published online and in print under the editorship of M Mustafa KULU and Qader STEEH. Latest issue is composed of a total number of five academic research articles and one translation and book review.

Forthcoming issue 11 of BPS for the Summer 2022 year is expected to be published on June 30, 2022 under the editorship of Selim TEZCAN. For the 11th issue, you can submit your article drafts in Turkish or foreign language until May 15, 2022.

Our journal, which has entered its 6th year in publishing, is indexed by international indexes such as CEEOL, Index Copernicus, Scientific Indexing, DRJI, and Google Scholar and has applied to TRDizin.

We look forward to receiving your manuscript for the forthcoming issue and next issues.

Online Process for Article Submission and Review

Our journal uses a web-based article submission and peer review system that can be accessed with ORCID ID or DergiPark username in order to conduct the publication process in integrity, quality and transparency. Our authors can upload their articles to Journal site by entering submitarticle.filistin.org. If necessary, you can send the file in doc or .docx format via e-mail to filistindergisi@gmail.com . Experts, on the other hand, can request refereeing from the website istek.hakempaneli.filistin.org.

M Mustafa KULU

Bulletin of Palestine Studies

10th Issue Editor

http://filistin.org

Articles for 10th issue of the Bulletin of Palestine Studies (BPS)

RESEARCH ARTICLES,

1. Kudüs Hükümet Konağı: Osmanlı Modernleşmesinin Mimari Temsili (1854-1917), Yasemin AVCI , 1-21,  PDF

2. Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası, Okan AÇIL , 22-37,  PDF

3. Kudüs’te Görünür Olma Siyaseti: Osmanlı Nişan Taltifleri (1872-1917), Ali İhsan AYDIN , 38-56,  PDF

4. Filistin’de Yaşanan Arap-Yahudi Çatışmaları Özelinde Peel Komisyonu Kararları ve Arapların Türkiye’den Beklentileri (1929-1939), Mehmet Ali DURAN , 57-80,  PDF

5. Filistinli Azınlığın İsrail Devletinde Kolektif Kimlik ve Siyasi Eşitlik Mücadelesi, Battal DOGAN , 81-110,  PDF

TRANSLATED ARTICLES

6. Ortak Zeminde Buluşma: Amerikan Quaker Kadın Misyonerlerin Filistinli Kadınlar ile Karşılaşmaları, Translator: Celal ÖNEY , 111-141,  PDF

REVIEWS

7. 19. Yüzyıl Başlarında Kudüs, Abdullah Çakmak., Orçun NALEZEN , 142-147,  PDF 

Filistin Araştırmaları Dergisi'nin Yeni Sayı Yayınlandı & Gelecek Sayı için Bildiri Çağrısı

Sayın hocalarım merhabalar,

Filistin Araştırmaları Dergisi’nin (FAD) son sayısı M Mustafa KULU ve Qader STEEH editörlüklerinde yayınlanmıştır. Son sayı toplam beş araştırma makalesi ve bir çeviri ve kitap tanıtımından oluşmaktadır.

FAD’ın Yaz/Haziran 11. sayısının 30 Haziran Aralık 2022’e kadar Selim TEZCAN editörlüğünde yayınlaması planlanmaktadır.

 11. sayısı için Türkçe veya yabancı dildeki makale taslaklarınızı 15 Mayıs 2022 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Yayıncılıkta 6 yılına girmiş olan dergimiz CEEOL, Index Copernicus, Scientific Indexing, DRJI ve Google Scholar gibi uluslararası dizinler tarafından taranmakta olup TRDizin’e başvurmuştur.

Sıradaki sayı ve gelecek sayılar için makalelerinizi bekleriz.

Makale Gönderme ve Değerlendirme Online Süreci

Dergimiz, yayım sürecinin bütünlük, kalite ve şeffaflık içinde yürütülmesi için ORCID ID’si veya DergiPark kullanıcı adı ile erişebilen web tabanlı makale gönderme ve hakemlik değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Yazarlarımız makalegonder.filistin.org sayfasına girerek Dergi sitesine makalelerini yükleyebilir. Gerekirse doc veya.docx formatındaki dosya elektronik posta yoluyla filistindergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Uzmanlar ise istek.hakempaneli.filistin.org sayfasından hakemlik isteğinde bulunabilir.

M Mustafa KULU

Filistin Araştırmaları Dergisi

10. Sayı editörü

http://filistin.org

Filistin Araştırmaları Dergisi’nin 10. Sayısı Makaleleri

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

1. Kudüs Hükümet Konağı: Osmanlı Modernleşmesinin Mimari Temsili (1854-1917), Yasemin AVCI , 1-21,  PDF

2. Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası, Okan AÇIL , 22-37,  PDF

3. Kudüs’te Görünür Olma Siyaseti: Osmanlı Nişan Taltifleri (1872-1917), Ali İhsan AYDIN , 38-56,  PDF

4. Filistin’de Yaşanan Arap-Yahudi Çatışmaları Özelinde Peel Komisyonu Kararları ve Arapların Türkiye’den Beklentileri (1929-1939), Mehmet Ali DURAN , 57-80,  PDF

5. Filistinli Azınlığın İsrail Devletinde Kolektif Kimlik ve Siyasi Eşitlik Mücadelesi, Battal DOGAN , 81-110,  PDF,

DEĞERLENDİRMELER, Kitap İncelemesi

7. 19. Yüzyıl Başlarında Kudüs, Abdullah Çakmak., Orçun NALEZEN , 142-147,  PDF

ÇEVİRİ MAKALELERİ, Çeviri

6. Ortak Zeminde Buluşma: Amerikan Quaker Kadın Misyonerlerin Filistinli Kadınlar ile Karşılaşmaları, Çevirmen: Celal ÖNEY , 111-141,  PDF

Contact Info: 

M Mustafa KULU

Bulletin of Palestine Studies

10th Issue Editor

Contact Email: