The Balkans and Migration on the 100th Anniversary of the First World War International Congress

M. Sait Türkhan's picture
Type: 
Call for Papers
Date: 
December 2, 2015 to December 4, 2015
Location: 
Turkey
Subject Fields: 
Eastern Europe History / Studies, Geography, Islamic History / Studies, Military History, Modern European History / Studies

 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ 100. YILINDA

BALKANLAR VE GÖÇ

The Balkans and Migration on the 100th Anniversary of the First World War

ULUSLARARASI KONGRE / INTERNATIONAL CONGRESS

2-4 Aralık (December) 2015 / İstanbul

 

 Call for Paper

The First World War, one of the greatest tragedies in the history of humankind, caused the death of millions of people, migrations and change of borders in the Ottoman lands in particular and in the world in general. In this respect, Istanbul University and the Federation of Rumelia-Balkan Associations regard necessary to raise the issue with an academic perspective.

The congress of “The Balkans and Migration on the 100th Anniversary of the First World War” aims at shedding light on the borders movements during the First World War, their political, military, socio-cultural and economic implications on the societies as well as states

 Transportation and accommodation expenses of the participants during the congress will be met by the Organizers. Papers will be presented in English and Turkish. Those who wish to attend to congress with a paper must send the abstracts accordingly up to September 1, 2015. In this context, Participation Form must be filled out completely. The full text of the papers must be submitted via e-mail by November 1, 2015. The papers not delivered up to the announced date will be removed from the congress program.

The congress will be held in Istanbul on 2-4th of December 2015. The papers which are approved by the Scientific Committee and presented in the sessions will be published in the congress proceedings book. We will be pleased by your participation to the Congress of “The Balkans and Migration on the 100th Anniversary of the First World War” with an original paper.

                                                                    Congress Organizing Committee

 

Kongre Çağrısı

Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden birisi olup, genelde dünyada özelde ise Osmanlı coğrafyasında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, yer değiştirmesine, sınırların değişimine yol açmıştır. Bu itibarla İstanbul Üniversitesi ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu konuyu akademik bir platformda değerlendirmek gereği duymuştur.

Birinci Dünya Savaşı sırasında sınır hareketleri ve göçlerin siyasi, askeri, sosyo-kültürel, ekonomik sonuçlarını, devletlere ve toplumlara tesirlerinin “Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanlar ve Göç” başlıklı uluslararası bir kongrede ele alınması amaçlanmaktadır.

Katılımcıların ulaşım ve kongre süresince konaklama masrafları karşılanacaktır. Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır. Sempozyuma bildiriyle katılmak isteyenler 1 Eylül 2015 tarihine kadar bildiri özetlerini özet gönderim şartlarına uygun bir şekilde katılım formunu doldurarak göndermelidirler. Tebliğleri kabul edilenler 1 Kasım 2015 tarihine kadar bildirilerin tam metnini internet aracılığıyla teslim etmelidirler. Tam metinler, ilan edilen tarihte teslim edilmediği takdirde kongre programına dahil edilmeyecektir.

Kongre Bilim Kurulu tarafından onaylanan ve sunumu yapılan tebliğler, bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır. 2-4 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanlar ve Göç” isimli uluslararası kongreye özgün bir bildiri ile katılmanız bizleri sevindirecektir.

Kongre Düzenleme Kurulu