Journal of Ankara Studies

Alev Ayaokur's picture
Type: 
Online Digital Resources
Location: 
Turkey
Subject Fields: 
Architecture and Architectural History, Cultural History / Studies, Oral History, Urban History / Studies, Art, Art History & Visual Studies

The Journal of Ankara Studies published by Koc University Vehbi Koc Ankara Studies Research Center (VEKAM) aims to create a platform for academic studies from different disciplines revealing new data on urban elements of Ankara through scientific methods and release these studies to the public.

 

The journal contains unique research articles and opinion articles that reveal and discus historical, cultural, political, economical development, as well as geological transformation and present urban issues of Ankara through scientific method and approach of different disciplines.

 

The 16th issue of the journal presents to readers articles from various social science disciplines such as art history, architecture, landscape architecture, urban history, museum science, cultural heritage, and literature.

 

From the Editors

Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur

Table of Contents

 

Refereed Articles
Muhtelif İşlerin Kentsel Dönüşümü: Çinçin Bağları Saha Notları Üzerinden Eleştirel Bir Çerçeve

The Urban Transformation of Diverse Works: A Critical Framework that Uses Fieldnotes Regarding Çinçin Bağları

Gülşah AYKAÇ

 

A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production History

Üzümün Mirası: Ankara’nın Şarap Üretim Tarihine Dair Sosyokültürel ve Mekânsal Bir Çözümleme

José Duarte RIBEIRO, Duygu CİHANGER RIBEIRO, João Santos DUARTE

 

Ankara (Tiftik) Keçilerinin Yitiriliş Öyküsünden Bir Kesit

A Section from the Story of Losing the Angora Goats

Senem GÖNENÇ

 

Coğrafi İşaretli El Sanatı Ürünlerine Müzeografik Bir Yaklaşım ve Ankara Örneği

A Museographic Approach to Geographical Indicated Handicrafts and Sample of Ankara

Ayşem YANAR, Ceren KARADENİZ

 

Ankara Çayı Örneğinde Kentsel Alanlardaki Akarsuların Ekolojik Çerçevede İrdelenmesi

An Ecological Status Analysis of Urban Streams Using the Example of Ankara River

Zeynep ÇETİNER, Şükran ŞAHİN

 

Ankara İli Yenimahalle İlçesinde Bulunan Müstakil Konutların Korunmasına Yönelik Bir Değerlendirme

An Assessment for the Preservation of the Detached Houses in Yenimahalle District of Ankara

Reha Can YILMAZ, Özlem SAĞIROĞLU

 

Ankara’nın Azizi Martir Platon

Saint Plato, the Martyr of Ankara

Pınar SERDAR DİNÇER

 

Ankara’da Katolik Ermenilere Ait Son Şapel ve Cemaatin Fransız Kilisesi’ne İntikali

The Last Armenian Catholic Chapel in Ankara and Transmission of its Community to the French Church

Aved KELLECİ

 

Sümerbank’tan Gima’ya: Ankara’da Mağazacılığın Mekânsal Dönüşümü

From Sümerbank to Gima: The Spatial Transformation of Merchandising in Ankara

Umut ŞUMNU

 

Opinion Papers

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. Yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlık ve Meclis Reisliği Mühürleri

On the 100th Anniversary of the Grand National Assembly of Turkey, Supreme Military Command and President of the Assembly Seals of Mustafa Kemal Pasha

Murat TURAN

 

Ercüment Ekrem Talu’nun Yazılarında Ankara

Ankara in the Works of Ercüment Ekrem Talu

İsmail Alper KUMSAR

Contact Info: 

Alev Ayaokur, Editor

Contact Email: