KADIN/WOMAN 2000 CALL FOR PAPERS SPECIAL ISSUE Gender and International Relations: Theory, Issues and Perspectives

Akça Ataç's picture
Type: 
Call for Papers
Date: 
April 7, 2018 to September 1, 2018
Location: 
Turkey
Subject Fields: 
Women's & Gender History / Studies, Social Sciences, Middle East History / Studies, Area Studies

KADIN/WOMAN 2000

CALL FOR PAPERS

SPECIAL ISSUE

Gender and International Relations: Theory, Issues and Perspectives

Guest Editors: C. Akça ATAÇ and Nur KÖPRÜLÜ

Although gender is no longer invisible within the inquiry of the asymmetrical power relations in International Relations (IR), it still remains an under-investigated and marginalized aspect of the theory and practice of international politics. In the face of women’s systematic insecurity in both the inter-state and intra-state conflicts as well as the ‘hyper-masculine hegemonic masculinities’ of the populist foreign-policy vision troubling the current international system, gender merits a more substantial place in the contemporary IR discipline. By taking gendered experiences into account, the IR must develop specifically gendered definitions, practices and theories of security, power and authority. In doing so, since gender is not a synonym for women, it should open up to embrace all gendered approaches, such as feminism, post-colonialism, masculinities and Queer theory, integrating them to the study of topics such as terrorism, human rights, public opinion, international norms, peace and globalization.

This special issue of Kadın/Woman 2000 is devoted to the intersectionality of gender with the theoretical and practical agenda of the IR. The journal invites articles that would contribute to gender mainstreaming in the analyses of world affairs.

Topics of interest include, but are not limited to, the following

 • Epistemological contributions of feminism or gender theories to IR theories
 • Conflict resolution, peace negotiations and United Nations Security Council Resolution 1325
 • Gender in Area Studies
 • Gender and identity politics; de/reconstruction of gender roles
 • Gendered Dimensions of Geopolitics
 • Populist foreign policy practices and discourse
 • Swedish Model of Feminist Foreign Policy
 • Queer International Relations 

All submissions will be reviewed by two referees.

Deadline for submissions is September 1, 2018.

Manuscripts can be submitted via email to cakca@cankaya.edu.tr and nur.koprulu@neu.edu.tr

 For Author Guidelines http://kwj2000journal.emu.edu.tr 

 

KADIN/WOMAN 2000

MAKALE ÇAĞRISI

ÖZEL SAYI

Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler: Kuram, Sorunlar ve Bakış Açıları

Misafir Editörler: C. Akça ATAÇ and Nur KÖPRÜLÜ

 

Uluslararası İlişkiler’deki asimetrik güç ilişkilerinin araştırılmasında toplumsal cinsiyet, her ne kadar son 15 yılda görünürlük kazanmışsa da, uluslararası siyaset kuram ve pratiklerinde hala gözardı edilen ve yeteri kadar incelenmeyen bir konu olmaya devam etmektedir. Kadınların devletlerarası ve dış kaynaklı devlet içi şiddet karşısındaki sistematik güvensizliği ya da uluslararası sistemi zorlayarak yükselen popülist dış politika vizyonlarının sürekli ürettiği dış müdahele yanlısı ‘hiper-maskülen hegemonik maskülineteler’ düşünüldüğünde, toplumsal cinsiyetin Uluslararası İlişkiler disiplininde daha kapsamlı bir yeri hak ettiğini görmekteyiz. Toplumsal cinsiyet deneyimlerini dikkate aldığında Uluslararası İlişkiler; güvenlik, güç ve otorite gibi kendi temel unsurlarının toplumsal cinsiyete özgü tanımlarını, uygulamalarını ve kuramlarını geliştirebilecektir. Bunu yaparken, toplumsal cinsiyet tek başına kadınla eşanlamlı olmadığı için, Uluslararası İlişkiler; feminism, post-kolonyalizm, erkeklik ve Kuir teori gibi bütün toplumsal cinsiyet yaklaşımlarını benimseyerek toplumsal cinsiyetleşmiş Uluslararası İlişkiler’in önünü açmalıdır.

Kadın/Woman 2000’ın bu özel sayısı toplumsal cinsiyetin Uluslararası İlişkiler’in kuramsal ve uygulamalı gündemi ile kesişimselliğini vurgulamak için hazırlanmaktadır. Dergi, dünya meselelerinin analizinde toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırmaya katkıda bulunacak makalelere yer verecektir.

Konu Örnekleri (sadece aşağıdaki konularla sınırlı değildir):

 • Feminizm ve toplumsal cinsiyet kuramlarının Uluslararası İlişkiler kuramlarına epistemolojik katkıları
 • Çatışma çözümü, barış müzakereleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı
 • Bölge Çalışmaları ve toplumsal cinsiyet
 • Toplumsal cinsiyet ve kimlik siyaseti¸ Toplumsal cinsiyetin yapısökümü/yeniden inşası
 • Jeopolitiğin toplumsal cinsiyet boyutu
 • Popülist Dış Politika söylem ve uygulamaları
 • İsveç Feminist Dış Politika Modeli
 • Kuir Uluslararası İlişkiler  

Bütün makaleler iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Son gönderme tarihi: 1 Eylül 2018

Makaleleri cakca@cankaya.edu.tr ve nur.koprulu@neu.edu.tr  e-posta adreslerine göndermeniz gerekmektedir.

Yazım kuralları için  http://kwj2000journal.emu.edu.tr

 

 

Contact Email: