METAFOR: Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Dergisi Makale Çağrısı/ METAFOR: The Boğaziçi University Journal of Literature Call for Papers

Ayşegül Pomakoğlu's picture
Type: 
Call for Papers
Date: 
December 1, 2016 to March 1, 2017
Location: 
Turkey
Subject Fields: 
Literature, Social Sciences, Humanities

Değerli Meslektaşım,

METAFOR: Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Dergisi Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin işbirliği ile kurulmuştur. Dergimizin kuruluş amacı çeşitli kuramlar ve yaklaşımlarla edebiyat alanında yeni tartışmalara zemin hazırlayan saygın bir akademik yayın çıkarmaktır. Yayının içeriği disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla yazılmış özgün akademik makale ve yazın eleştirisi, kitap incelemeleri, röportajlar ve tartışma yazılarından oluşur. Yılda iki kez yayımlanacak olan dergimizin dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayımlanması için dergimize gönderilen tüm yazılar yayın kurulu tarafından belirlenen hakemlerce değerlendirilir. Yazılarda aranan özelliklere ilişkin ayrıntılara web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.metafor.boun.edu.tr.

 

İlk sayının yayın tarihi: Haziran 2017

İlk sayı için son makale kabul tarihi: 1 Mart 2017

Yazılarınızı www.metafor.boun.edu.tr üzerinden gönderebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Aslı Tekinay, Editör

Doç. Dr. Nur Gürani Arslan, Editör


Dear Colleague,

The Department of Western Languages and Literatures and the Department of Turkish Language and Literature at Boğaziçi University are pleased to announce the launching of a new journal: METAFOR: The Boğaziçi University Journal of Literature. Our mission is to issue an academic periodical of the highest standards, one that provides a forum for innovative discussions in the field of literary studies and literary criticism. The journal accepts submissions of original essays, book reviews, interviews and short commentaries. We especially welcome contributions that take an interdisciplinary and comparative approach. METAFOR will be a semi-annual journal, accepting submissions in Turkish and English. All submissions will be peer-reviewed by referees assigned by the editorial board. For more detailed information about submission requirements, please visit our webpage at www.metafor.boun.edu.tr.

 

Publication date for our first issue: June 2017

Deadline for submission to the first issue: March 1, 2017

All manuscripts are to be submitted via our registration system at www.metafor.boun.edu.tr.

 

Best regards,

Prof. Aslı Tekinay, Editor

Assoc. Prof. Nur Gürani Arslan, Editor

Contact Email: