INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE HISTORY OF CHILDHOOD IN THE OTTOMAN EMPIRE

Gulay Yilmaz's picture
Type: 
Conference
Date: 
May 6, 2016
Location: 
Turkey
Subject Fields: 
Cultural History / Studies, Early Modern History and Period Studies, Middle East History / Studies, Social History / Studies

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE HISTORY OF CHILDHOOD IN THE OTTOMAN EMPIRE 

ULUSLARARASI OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ÇOCUKLUĞUN TARİHİ SEMPOZYUMU

KONFERANS PROGRAMI · CONFERENCE PROGRAM

6 Mayıs • May 6

 
09:15-9:30 AÇILIŞOTURUMU· OPENING SESSION          
09:30-10:15        AÇILIŞ KONUŞMASI · OPENING SPEECH         
Beth Baron (The City Collage of New York, New York)
"I Cried for My Mother": African and Circassian Slave Girls in Egypt
               

10:15-10:30 Kahve Molası · Coffee Break                                            
 
10:30-11:50         Çocuk Kimdir? • Who is a Child?
Oturum Başkanı · Chair: Fruma Zachs
 
Seyfi Kenan (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Klasik Dönem Osmanlı Dünyasında Çocuk Algısı
 
Eyal Ginio (Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem)
The Militarization of Society: The Promotion of Military Education and Youth Movements in the Aftermath of the Balkan Wars
 
Özge ERTEM (Harvard University, Boston)
Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Sahil ve Sokak Çocukları
12:00-13:30  Yemek Arası · Lunch Break                               
 
13:30- 14:50        Çocuk ve Emek • Child and Labor
Oturum Başkanı · Chair: Gülhan Erkaya Balsoy
 
Colin Heywood (Nottingham Üniversitesi, Nottingham)
Child Labor in France and Europe: A Review
 
Gülay Yılmaz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Bosna’dan Devşirilen Çocuklar ve Saray Bostanlarında Zorunlu Hizmetleri
 
Yahya Araz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Osmanlı İstanbul'unda Eviçi Hizmetlerde İstihdam Edilen Anadolulu Çocuklar Üzerine Düşünceler (1845-1914)

14:50-15:10         Kahve Molası · Coffee Break                                  
 
15:10- 17:00        Çocuk ve Aile · Child and Family
Oturum Başkanı · Chair: Eyal Ginio
 
Fatma Şimşek (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Osmanlı Nüfus Politikaları Açısından Çocuk Düşürme Olgusu
 
Gülhan Balsoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul)
İstenmeyen Çocuklar ve Onlara Karşı İşlenen Suçlar: Geç Osmanlı’da Yeni Doğmuş Bebeklerin Öldürülmesi
 
Yahya Araz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Cinsel İlişkiye Uygundur Lakin Kendi Adına Konuşamaz! Osmanlı İstanbul'unda Çocuk Evlilikleri ve Cinsellik Yaşı Üzerine Bir Değerlendirme (19. yüzyılın başlarından İmparatorluğun sonuna)
 
Hadi Hosainy (The University of Texas-Austin , Austin)
Slavery and Childhood: The Integration of Female Slaves in The Early Modern Households of Istanbul
 
7 Mayıs • May 7
 
 
9:30- 10:50           Çocuk ve Eğitim · Child and Education
Oturum Başkanı · Chair: Seyfi Kenan
Fruma Zachs (University of Haifa, Haifa)
Growing Awareness of the Child in Ottoman Syria during the Nahda
 
Gökçen Beyinli (Humboldt University, Berlin)
Geç Osmanlı’dan Cumhuriyet'e Çocuklar, Türbe Ziyareti ve Evliyalar
 
Nazan Çiçek (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Geç Dönem Osmanlı Düşünce İkliminin Aile, Terbiye ve Devlet Kavşağında Çocukluğu Yeniden Keşfi ve Cumhuriyete Devreden Miras
10:50-11:10         Kahve Molası · Coffee Break                            
11:10- 12:10 ROUND TABLE DISCUSSION
Oturum Başkanı • Chair: Seyfi Kenan
(Closed session – in English)
 
Contact Email: