CfP: MIKC. City, History, Culture, Society. Special Issue: Quality of Life | Deadline - June 1, 2022

Iryna Skubii's picture

Місто: історія, культура, суспільство / City, History, Culture, Society

Call for Papers

Special Issue: Quality of Life

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Спеціальний випуск часопису

ЗАПРОШЕНІ РЕДАКТОРИ: ВОЛОДИМИР МАСЛІЙЧУК, ІГОР СЕРДЮК

Запрошуємо до публікації авторів та авторок, дослідження котрих, можуть витлумачити минуле через призму категорії «якості життя» (зокрема й за поєднання історичних та соціологічних теорій), у центрі уваги котрих знаходиться місто, урбаністичні студії

 

Питання, що пропонуються для дослідження:

історіографія та методологічні підходи до вивчення якості життя;

демографічні маркери;

трансформації міського простору та витворення нових соціальних просторів;

медицина та санітарія: уявлення та заходи;

харчування – від ринку до столу;

постання нових економічних форм і моделей індустріального суспільства та «якість життя»;

взаємодія «старого порядку» та нових інституцій;

нові можливості: мобільність, звʼязок, комунікації;

нерівності та розриви: соціальні нерівності, відмінності між містом і селом;

великі реформи, що (не)змінювали якість життя;

уявлення, релігійність, культурна сфера, дозвілля;

якість життя та історія речей.

 

Даний перелік не є вичерпним, а слугує радше орієнтиром. Редактори радо розглянуть тексти базовані на різних підходах – від кліометрії до історії уявлень чи мікроісторичного прочитання казусів. Вітаються міждисциплінарні дослідження. Також запрошуємо подавати рецензії, огляди, дискусійні матеріали з даної тематики.

 

ДЕДЛАЙН 01.06.2022

 

УВАГА! Усі статті проходять зовнішнє незалежне анонімне рецензування. Критеріями для відбору текстів до публікації є наукова якість, відповідність тематичному напрямові журналу та позитивні оцінки анонімних рецензентів.

Рецензування здійснюється за «подвійним сліпим» принципом Double blind peer review.

 

КОНТАКТИ: editorial.mics@gmail.com

Ig.Serdiuk@gmail.com

masliychuk@gmail.com

vodotyka@mics.org.ua

 

Вимоги до оформлення

Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Ілюстрації, таблиці, графіки надсилаються окремими файлом. До статті обов'язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, афіліація, місто, e-mail, ORCID, назва публікації, анотація (2000-2500 тисячі знаків), ключові слова (3-7 слів)

Посилання оформлюються згідно стандарту АРА. Статті також мають містити REFERENCES - список літератури транслітерований латинським алфавітом.

 

Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.

Увесь ілюстративний матеріал надсилається окремими файлами у форматах .jpeg та .tiff

 

For more information, please see http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/announcement