Journal ToC. Papers of the Shevchenko Scientific Society. Zapysky NTSH-A. New Series

Iryna Skubii's picture

Papers of the Shevchenko Scientific Society. Zapysky NTSH-A. New Series. Volume 2-3 (2021)

З м і с т

С т а т т і

До 200-ліття від дня народження Пантелеймона Куліша

George G. Grabowicz. Rehabilitation Deferred: Panteleimon Kulish in the 1920s

Тамара Гундорова. Хуторна культурософія Пантелеймона Куліша як проєкт українського народництва (слідами Віктора Петрова)

Anna Procyk. Panteleimon Kulish and His Polish Encounters during the Era of Young Europe

Микола Бондар. Кулішева поезія 1860-х років: колізії та контекст

Василь Івашків. Український світ історичного роману Пантелеймона Куліша «Алексей Однорог»

Андрій Даниленко. Хто є ближчий до народу? Малоросійські проповіді Василя Гречулевича (1849) в едиції Пантелеймона Куліша (1857)

Галина Наєнко, Ярина Ходаківська. До питання про початки наукової мови Куліша

Олександр Боронь. П’єси Шекспіра в Шевченковій лектурі: джерелознавчі зауваги

Євген Нахлік. Мотивація Івана Ґонти (верифікація гіпотез Івана Франка, Данила Мордовця і Володимира Антоновича)

М а т е р і я л и

Олесь Федорук. Інскрипти Пантелеймона Куліша

I n m e m o r i a m

Василь Махно. Про Богдана Рубчака

Марія Ревакович. Літературні іпостасі Богдана Рубчака

Ігор Гирич. Науковець і Церква: пам’яті Ігоря Скочиляса (5 квітня 1967 — 20 грудня 2020)

Х р о н і к а

Пантелеймон Куліш – 200 років: хроніка подій (О. Ф.)

 

More details see: http://shevchenko.org/news-events/news/new-publication-papers-of-the-shevchenko-scientific-society-new-series-volumes-2-3-2021/http://shevchenko.org/research-publications/zapysky-ntsh-a-new-series/