New book in Ukrainian studies (primary source, 1920s - 1940s)

Iryna Skubii Discussion

МИХАЙЛО МОГИЛЯНСЬКИЙ. ЛИСТУВАННЯ З НАТАЛІЄЮ ПОЛОНСЬКОЮ-ВАСИЛЕНКО 1929–1941

Михайло Могилянський. Листування з Наталією Полонською-Василенко 1929–1941 / упорядкування та передмова Вікторії Сергієнко. — Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2023. — 496 с. фотоіл.
ISBN 978-617-8186-08-1.


Знайомство письменника і літературознавця Михайла Могилянського та історикині Наталії Полонської-Василенко відбулося в 1923 році у Києві. Їх об’єднала робота у Комісії для складання Біографічного словника українських діячів Всеукраїнської академії наук, очолюваній Могилянським, та його дружба із чоловіком Полонської-Василенко — колишнім президентом ВУАН, академіком Миколою Василенком, яка поклала початок їхньої власної приязні, що протривала до смерті Могилянського. Збережені Полонською-Василенко листи до неї Могилянського були написані між 1929 — 1941 роками і охоплюють останні роки існування ВУАН та останні роки життя Могилянського, підданого остра­кізму радянською владою як «бувша людина». Ця книжка є першим науково коментованим виданням усіх 125 листів, що вміщені в Цент­ральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, а також кількох досі неопублікованих оповідань та есе Могилянського.

Access the book:  Завантажити файл (3.23 MB)

For more details on the project, see: https://library.khpg.org/index.php?id=1684865699