Journal ToC: Український історичний журнал | Ukrainian Historical Journal 5 (2022)

Iryna Skubii's picture
 

Український історичний журнал .- Київ. - 2022. - Число 5.

Зміст:

 1. Литвин М. Воєнно-політична експансія більшовицької Росії на західні землі України в 1919–1923 рр.. - C. 4.
 2. Вронська Т. Дорога у заслання депортованих із Західної України: друга половина 1940 – початок 1950-х рр.. - C. 18.
 3. Соляр І., Артимишин П. Між загрозою для суверенітету й реґіональним лідерством: Україна та російські інтеґраційні проекти на пострадянському просторі. - C. 31.
 4. Ільницький В., Старка В., Галів М. Російська пропаґанда як елемент підготовки до збройної аґресії проти України. - C. 43.
 5. Березовська О. "…якщо закінчиться їжа, от як пояснити дітям, що немає?!": Мешканка Чернігова N про умови життя в місті під час російського наступу (24 лютого – 2 квітня 2022 р.) (запис і публікація О.Березовської). - C. 56.
 6. Кондратьєв І. Остерське староство у другій половині ХVI – на початку ХVII ст.: формування системи земельних володінь. - C. 68.
 7. Волошенко В. Історія "для народу": творча спадщина М.Костомарова у світлі культурно-просвітницьких пропозицій читання другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. - C. 83.
 8. Кудінов Д., Пархоменко В. Сумський відділ Союзу 17 жовтня: формування та діяльність (1905–1914 рр.). - C. 97.
 9. Лазуренко В., Очеретяний В. Селянське зерновиробництво в УСРР у другій половині 1920-х рр.: проблема державного диктату. - C. 112.
 10. Колесник І. "Українське ХІХ століття" в термінах і поняттях ґлобальної історії. - C. 121.
 11. Даниленко О., Даниленко С. Формування радянської податкової політики (початок 1920-х рр.): історіографічні аспекти. - C. 134.
 12. Bevz M., Balahutrak M. Town Planning Schemes and Fortifications of the Map by R. d’Otto (1772). - C. 150.
 13. Гуржій О. До питання про формування всеросійського ринку: український контекст (друга половина ХVІІ ст.). - C. 168.
 14. Потапенко С. "Списки про шляхетство" 1762 p.: маловідоме джерело до історії української козацької старшини (вступна стаття й публікація С.Потапенко). - C. 177.
 15. Тельвак В., Луняк Є. Листи Андре Мазона до Михайла та Катерини Грушевських (вступна стаття й публікація В.Тельвака, Є.Луняка). - C. 204.
 16. Копилов С. Головко О. Русь і Польща в міжнародному житті Європи (Х – перша половина ХІІІ ст.). - C. 217.
 17. Ковалевська О. Новак А. Як поставала "імперія зла"? Досвід Центрально-Східної Європи. - C. 222.
 18. Ващук Д., Калуцький С. II круглий стіл "Від аристократії до еліти: домодерні та модерні ідентичності, ієрархії та середовище правлячої верстви". - C. 225.
 19. Таранець С. З історії книжкових зібрань Пилипонівської старообрядскої громади м. Бершадь на Вінниччині (За матеріалами історико-археографічних та етнографічних експедицій). - C. 228.
 20. Реєнт О., Лисенко О., Марущенко О. До 70-річчя доктора історичних наук, професора М.Кугутяка. - C. 233.