TOC: SZÁZADOK. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata (Centuries. The Journal of the Society for Hungarian History), 154 (3) (Open Access)

Daniela Haarmann's picture

Content

MAGYARORSZÁG ÉS AMERIKA: TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK ÉS HATÁSOK (Hungary and America: Historical relationships and limits)

Frank Tibor: Bevezető (Introduction) ............................................469

Lévai Csaba: Szempontok az amerikai (1776) és a magyar (1849) Függetlenségi Nyilatkozat összehasonlításához (Considerations on the Comparison of the American (1776) and Hungarian (1849) Declarations of Independence) ...................... 475

Glant Tibor: Segélyezés és politika. A kétoldalú amerikai–magyar kapcsolatok kialakítása 1919-ben (At the Crossroads of Relief and Diplomacy. The Establishment of US–Hungarian Relations in 1919) ........................................ 495

Peterecz Zoltán: Royall Tyler és a magyar pénzügyi krízisek a két világháború között (Ryall Tyler and the Hungarian Financial Crises in the Interwar Years) ........ 519

Deák András Miklós – Somorjai Ádám OSB: Mindszenty bíboros első amerikai „házigazdája”. Garret G. Ackerson, Jr. ideiglenes ügyvivő budapesti évei, 1957–1961 (The First American "Host" of József Cardinal Mindszenty. The Budapest Years of Chargé d’affaires Garret Ackerson, Jr. 1957–1961) ....................................... 535

Deák Nóra: Burkolt bűntudat jelei. Richard Nixon szerepe a magyar menekültek befogadásában (Signs of Hidden Guilt. Richard Nixon’s role in the reception of Hungarian refugees in the United States) ........................................ 565

TANULMÁNY (Research)

Mikó Gábor: Oszmánellenes hadjáratok lehetőségei a 16. század elején. Kísérlet Szrebernik, Szokol és Tessány várak visszahódítására 1513-ban (The Opportunities of the Anti-Ottoman Offensive in the Early Sixteenth Century. The Attempt to Reconquer the Castles of Srebrenik, Sokol, and Tešanj in 1513) ......... 577

TÖRTÉNETÍRÓK (Historians)

Erős Vilmos: Szabó István (1898‒1968) a magyar történeti irodalomban (István Szabó (1898–1968) in the Hungarian Historical Literature) ....................... 621

IN MEMORIAM Anton Schindling (1947–2020) (Forgó András – Soós István) .......................................... 645 

TÖRTÉNETI IRODALOM (Historical Literature / Reviews)

Márta Fata – András Forgó – Gabriele Haug-Moritz – Anton Schindling (szerk.): Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhundert (Molnár Antal) ......................................................................... 647

Sorin Mitu: Az én Erdélyem. Történetek, mentalitások, identitások (Sárándi Tamás) ...... 650

Deák Ágnes: Suttogások és hallgatások. Sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861–1867 (Bárány Zsófi a) ........................... 654

Paál Vince: A politika és a publicisztika vonzásában. Gratz Gusztáv pályafutása (Grósz András) ........................ 657

Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944–1991 (Kiss J. László) ............ 660

Deák András Miklós – Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor: Menedékben. Amerikai diplomaták Mindszenty bíborosról, 1957–1970 (Erdődy Gábor) ....... 663

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI .............................................................. 667


The full issue is open-access. All articles provide an English summary.