Call for Papers/Bildiri Çağırısı: 2nd International Travel & Tourism Dynamics

Bertram Gordon's picture

From: AHBVÜ TURİZM FAKÜLTESİ <tourismice@hbv.edu.tr>
Date: Wed, Mar 3, 2021 at 12:59 AM
Subject: Call for Papers/Bildiri Çağırısı: 2nd International Travel & Tourism Dynamics
To: 

 

Distinguished Academicians of the Tourism Community,

Organized by Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Tourism, "2nd International Travel & Tourism Dynamics" will be held online on 21-22 October 2021. The theme of the congress has been determined as "#Restart."

"#Restart," which has been re-adapted to Turkish as re-tourism, is an increasingly important issue, especially with the effect of the COVID-19 pandemic that started last year and is still ongoing. In Turkey, a tourism country, the pandemic's impact is seen intensively. Therefore, it is of great importance to include this subject in academic studies. Within the scope of the theme of the congress, it is expected to gain a different perspective on other relevant current issues.

The languages of the congress, in which the abstract and full-text paper will be published, are Turkish and English. Papers will be called in abstract and full text format at the congress. Invited speakers from different countries will attend the congress.

We will be happy and honored to see you valuable scientists at our congress, hosted by Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Tourism.

Hope to see you in October.

 

Prof. Dr. İrfan YAZICIOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli University

Dean of the Faculty of Tourism

 

Turizm Camiasının Değerli Bilim İnsanları,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “2 nd International Travel & Tourism Dynamics” isimli kongre 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması “#Restart” (Yeniden Turizm) olarak belirlenmiştir.

Yeniden turizm olarak Türkçe ’ye uyarlanan “#Restart” özellikle geçtiğimiz yıl başlayan ve hala devam etmekte olan COVID-19 pandemisinin turizm üzerinde yarattığı etki ile giderek önemi artan bir konudur. Bir turizm ülkesi olan Türkiye’de de pandeminin etkileri yoğun bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla, bu konuya akademik çalışmalarda yer verilmesi büyük önem taşımaktadır. Kongre teması kapsamında ilgili diğer güncel konulara da farklı bakış açısı kazandırılması beklenmektedir.

Özet ve tam metin bildiri basımının sağlanacağı kongremizin dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongremizde bildiriler özet ve tam metin olarak çağrılacaktır. Kongreye farklı ülkelerden davetli konuşmacılar katılacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan kongremizde görmekten mutluluk ve onur duyacağız.

Ekim ayında görüşmek dileğiyle.  

Prof. Dr. İrfan YAZICIOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Turizm Fakültesi Dekanı

 

-- 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ UNIVERSITY

FACULTY OF TOURISM

TourisMICE

International Travel and Tourism Dynamics Congress