A New Journal: Cappadocia Journal of Area Studies

Tugrul Keskin's picture

Cappadocia Journal of Area Studies

Peer-reviewed academic journal.
Published by Cappadocia University

http://cjas.kapadokya.edu.tr/Anasayfa.aspx  

Editors: Tuğrul Keskin, Halil Burak Sakal 

Editorial Board: 

Erel Tellal
Klevis Kolasi
Tuğrul Keskin
Halil Burak Sakal

E-mail: cjas@kapadokya.edu.tr

Address: 

Cappadocia Journal of Area Studies
Kapadokya Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
50420 Mustafapaşa Ürgüp Nevşehir Turkey

Phone: (90) 384-353 5009 / 1613

Fax:      (90) 384-353 5125