CFP: China Studies and Research Conference in Turkey (Turkish) - Kapadokya Üniversitesi, 14 Haziran 2019

Tugrul Keskin's picture
This conferende will be held in Turkish. Konferans Türkçe olarak düzenlenecektir. Çin Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı Bildiri Çağırısı

Kapadokya Üniversitesi tarafından 14 Haziran 2019 tarihinde Kapadokya Yerleşkesi Mustafapaşa’da düzenlenecek Çin Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı İçin Bildiri Çağrısı

14 Haziran 2019

Kapadokya Üniversitesi

9:00 – 17:00

https://www.chinastudies.net/

 

Konferansın Amacı ve Konusu:

 

Konferansın konusu Modern Çin Araştırmalarıdır. Modern Çin, Mao Zedung’un önderliğinde Çin Komünist Partisinin iktidara geldiği 1949’dan günümüze kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu tarihsel süreç dahilinde, Modern Çin sosyal, siyasal ve ekonomik değişimleri içeren dönemlerden geçerken 1978 sonrası yoğun bir iç göç yaşamış, sanayileşirken alt yapı yatırımlarına önem vermiştir. Son yıllarda binlerce Çinli öğrenci ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde eğitim almış, Çin ise Afrika, Ortadoğu, Güney Amerika, Avrupa, Güney Asya ve Kuzey Amerika ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmiştir. Modern Çin, artık afyon savaşlarında işgal edilmiş, sömürülmüş ve Japon Emperyalizmi tarafından Nanjing’de katliama uğramış olan yoksul Çin değildir. Günümüzün Çin’i modern bir eğitim sistemi olan, nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yasayan, dünya ile bütünleşmekte olan, modern bir sineması ve edebiyatına sahip, yapay zekâyı dışişleri bakanlığının karar mekanizmalarında kullanan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden birisi olan, uluslararası siyasette söz hakkı olan modern fakat tarihsel kökleri güçlü olan bir devlet ve toplum konumundadır.

Bütün bu modernleşme, kalkınma ve bütünleşme çalışmalarının yanında, Çin bu dönüşüm ve değişimleri yasarken diğer ülkelerde olduğu gibi bazı sorunlar ile de karşılaşmaktadır. Kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki dengesizlikler, şehirlere çalışmak için gelen göçmen isçilerin çalışma ve yaşam koşullarının kötülüğü, dış politikanın yeniden yapılandırılmasındaki sorunlar, cinsiyet farklılıklarının ortaya çıkması, daha fazla yabancının Çin’e çalışmak için gelmesi ile oluşan farklılıklar, eğitim sisteminin dünyaya entegre olma çabası, güvenlik sektörünün ABD’dekine benzer bir yapıya bürünmesi, orta sınıfın oluşması ile ortaya çıkan talep ve arz dengesinin değişmesi, mali sistemin yeniden yapılandırılması, Çin medyasındaki değişim ve dünyaya açılmada yaşadığı sorunlar, etnik sorunların giderek artması ve bunun Çin’e rakip ülkeler tarafından kullanılması, dinsel yöneliş ile ortaya çıkan sorunlar, gelir dağılımındaki dengesizlikler, aşırı tüketime yönelik bir üretim mekanizmasının oluşması Modern Çin’in 21’inci yüzyılda yaşadığı bazı sorunlar olarak görülebilir.

Konferansta ele alınacak konular

 • Çin Komünist Partisi
 • CPPCC ve Çin’de Partiler
 • Çin’de Toplumsal Değişim
 • Çin Edebiyatı
 • Çin Sineması
 • Çin'in eğitim/insan yetiştirme düzeni
 • Çin’de Din ve İnanç
 • Çin’de Ekonomik Değişim
 • Kuşak Bir Yol Girişimi ve Türkiye’ye Etkileri
 • Büyük Güç Rekabeti ve Çin-ABD İlişkileri
 • Çin – Afrika/Güney ve Orta Amerika/Avrupa/Ortadoğu İlişkileri

Bu bağlamda, Türkiye’de Modern Çin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Çin’i anlamaya, öğrenmeye ve incelemeye yönelik olarak ilki gerçekleştirecek olan bu toplantıya katılmak için bize e-posta yoluyla aşağıdaki bilgileri göndermeniz beklenmektedir:

 1. Sunacağınız tebliğin başlığı
 2. 300 kelimeyi aşmayan bir özet
 3. Kısa özgeçmiş

Konferansa katılacak akademisyenlerin konaklama ve yemek masrafları Kapadokya Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Konferansın katılım ücreti yoktur ve sadece akademisyenlere yönelik bir konferanstır. Konferansımız Türkiye’de Çin Çalışmaları sahasına yeni bir açılım getirmek maksadı ile Çin ile ilgilenen akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bununla bağlantılı olarak bundan sonra her yıl bir benzerini düzenleme arzusunda olduğumuz bu ilk konferansta ortak bir akademik dergi çıkarmak için de görüş alışverişinde bulunmak da istiyoruz.

KÜN supports conference fee, food and accommodation expenses of limited number of participants.

Konferans Programı:

Birinci Oturum:

8:30 – 10:00

Kahve Molası

10:00 – 10: 30

İkinci Oturum:

10:30 – 12:00

Öğle Yemeği

Üçüncü Oturum:

13:30 – 15:00

Kahve Molası

15:00 – 15: 30

Dördüncü Oturum:

15:30 – 17:00

Kapanış ve gelecekteki konferanslar için açık tartışma platformu

17:30 – 18:00

Aksam Yemeği

18:30 – 20:00

Duzenleme Komitesi:

Mehmet Enes Beşer (BAAM)

Dr. Haşim Türker (BAAM)

Profesör Dr. Seriye Sezen (Ankara Üniversitesi)

Profesör Dr. Ömer Turan (ODTU)

Profesör Dr. Ali Merthan DÜNDAR (Ankara Üniversitesi)

Profesör Dr. Hasan Ali Karasar (Kapadokya Üniversitesi)

Dr. Halil Burak Sakal (Kapadokya Universitesi)

Doçent Dr. Nuran Savaşkan Akdoğan (Ankara Üniversitesi)

Doçent Dr. Aşkın Inci Sökmen (Arel Üniversitesi)

Doçent Dr. Eyüp SARITAŞ (İstanbul Üniversitesi)

Profesör Dr. Süha Atatüre (Gedik Üniversitesi)

Profesör Dr. Veysel Bozkurt (İstanbul Üniversitesi)

Bu konferans asagidaki kurumlar tarafindan desteklenmektedir:

Kapadokya Üniversitesi

Şanghay Üniversitesi, Küresel Araştırmalar Merkezi - http://igs.shu.edu.cn/

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi (BAAM) - http://bogaziciasya.com/

Ankara Üniversitesi, Asya Pasifik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezî (APAM) - http://apam.ankara.edu.tr/