16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Yerel Organizasyon Komitesinden / From the 16th International Congress of Turkish Art Local Committee of Organization

A. Beril Kırcı's picture

BİRİNCİ DUYURU / FIRST CIRCULAR

Değerli meslektaşlarımız,
16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Yerleşkesi’nde yapılacaktır. İlki Ekim 1959’da Ankara’da merhum Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin’in önderliğinde düzenlenen Kongrenin 60 yıl sonra yeniden Ankara’da ve Yetkin’in Sanat Tarihi Bölümünü kurduğu Hacettepe Üniversitesi’nde toplanacak olması bizlere onur veriyor. Aşağıda, Kongrenin Uluslararası ve Ulusal komite üyelerinin belirlediği, kongrede tartışılacak başlıca araştırma konu ve alanlarını bulacaksınız.
4 ana gruba ayrılarak sunulmuş olan tematik önerilere genel Türk Sanatı alanlarıyla birlikte, kongrenin yapılacağı Ankara ile bağlantılı yeni bir başlık eklenmiştir.
I. TÜRK SANATLARI
a. Mimari
b. Resim ve Heykel Sanatları
c. Süsleme Sanatları
d. Kitap Sanatları
e. Çini, Seramik ve Cam
f. Ahşap ve Maden İşleri
g. Halı ve Kumaş
h. Nümizmatik ve Epigrafi
i. Koleksiyoncular ve Koleksiyonlar
j. Türk Sanatı Tarihi Yazımı
k. Müzecilik ve Türk Sanatları

II. TÜRK SANATI VE ETKİLEŞİMLER
III. ARKEOLOJİ/KAZILAR
IV. TÜRK SANATI VE ANKARA
a. Cumhuriyet Öncesi
b. Cumhuriyetin başkenti


16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yapılacaktır. Tebliğlerin sunum süresi 20 dakika olarak sınırlanmıştır. Simultane çeviri tercih edilmektedir, bu seçenek gerçekleşmediği takdirde tebliğini Türkçe olarak sunanların metninin İngilizcesi, İngilizce olarak sunanların ise Türkçesi ikinci bir projeksiyondan konuşmayla eşzamanlı olarak yansıtılacaktır.
Kongreye bildiriyle katkıda bulunmak isteyen meslektaşlarımızdan ricamız, yukarıdaki temalar çerçevesinde 600-800 kelimelik Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış özetlerini 3 Eylül 2018 tarihine dek, biri başvuranın ismiyle, diğeri isimsiz olmak üzere 2 nüsha halinde ve PDF formatında icta16@hacettepe.edu.tr e-posta adresine göndermeleridir. Daha önceki kongrelerde olduğu gibi bu özetler Uluslararası ve Ulusal Komite üyelerince başvuranın adı bilinmeden okunup değerlendirilecektir. Özetlerin değerlendirme sonucu (kabul veya ret), başvuranlara 2018 Kasım’ı sonunda bildirilecektir. Başvurularda özetlerin sağlıklı ve hakkıyla değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki soruları kapsayacak şekilde yazılmasını rica ve tavsiye ediyoruz:
a. Başlık
b. Kapsam ve amacı
c. Kısaca literatür içindeki yeri
d. Bildirinin ana tartışması-sorunsalı
e. Yukarıda verilen alan-tema gruplarından hangisine başvurulduğu
f. 4 anahtar sözcük

Kongre katılım ücreti 500.00 TL (öğrencilere ücretsiz) olarak belirlenmiştir. Ödeme yöntemleri hakkındaki detaylar 2. duyuruda verilecektir.
Seyahat ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından ödenecektir. Katılımcıların temasa geçmeleri için önerilen otel ve misafirhane listeleri ikinci duyurunun ekinde sunulacaktır. Uluslararası Komite üyeleri tarafından değerlendirilecek olan bu başvurular, üyelere aktarılmak üzere icta16@hacettepe.edu.tr adresine gönderilebilecektir.
Sizleri Ekim 2019’da Ankara’da 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nde aramızda görmek umuduyla, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz.

Dear colleagues,

We are pleased to inform you that the 16th International Congress of Turkish Art will be held from October 3 to October 5 2019 in Ankara, at the Hacettepe University. It is an honor for us to organize it in Ankara, where the first Congress took place in October 1959, initiated by late Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin, who was also the founder of the Art History Department at the Hacettepe University. Below, you will find the research fields and themes (grouped under four headings), that were chosen by the International and National Committee members to be discussed by the participants. The topics follow the traditional fields of the previous congresses, except for a new section specifically devoted to Ankara and Turkish art.

I. TURKISH ARTS
a. Architecture
b. The Art of Painting and Sculpture
c. Decorative Arts
d. The Arts of the Book
e. Tiles, Ceramics and Glass
f. Woodwork and Metalwork
g. Tapestry and Textiles
h. Numismatics and Epigraphy
i. Collections and Collectors
j. The Historiography of Turkish Art and Architecture
k. Museology and Turkish Arts

II. TURKISH ART AND INTERACTIONS
III. ARCHAEOLOGY/EXCAVATIONS
IV. TURKISH ART AND ANKARA
a. Pre-Republican Ankara
b. Capital of Turkish Republic

The languages of the 16th International Congress of Turkish Art will be Turkish and English. The presentations should not exceed 20 minutes in duration. We will try to have a simultaneous translation system, or the Turkish/English translations of the papers will be concurrently shown on the screen via a second projector.

We kindly ask the applicants to send their abstracts (600-800 words) related to one of the above provided topics until October 3, 2018 to: icta16@hacettepe.edu.tr. The abstracts should be written both in Turkish and English, and submitted in PDF format in two copies, one with the name of the applicant, the other without (for blind review). In line with the previous congresses, the anonymous abstracts will be evaluated by both the International and National committee members. Those submitting abstracts will be informed of the evaluation results in late November, 2018. For the sake of a thorough and fair evaluation, the Committee urges the applicants to write their abstracts to cover the following list of headings:
a. Title
b. The content and aim of the paper
c. A brief overview of relevant literature
d. The main argument of the paper
e. A note providing the relevant heading (or subheading) of the above topic groups
f. Four keywords

All participants will be charged the registration fee of 500.00 Turkish Liras (free for students) once their papers have been accepted. Details about the payment methods will be given in the Second Circular.

Travel and accommodation costs will be paid by the participants. A list of recommended hotels and other accommodation venues, to be contacted directly by the participants, will be enclosed to the Second Circular. The applications should be sent to icta16@hacettepe.edu.tr, to be forwarded to the members of the International Committee for evaluation.
We are looking forward to welcoming you all to the Congress in Ankara in October 2019.
With our best regards,

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Yerel Organizasyon Komitesi // 16th International Congress of Turkish Art Local Committee of Organization

Prof. Dr. Serpil Bağcı
Prof. Dr. Ömür Bakırer
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Doç. Dr. Pelin Şahin Tekinalp
Doç. Dr. Murat Kocaaslan
Seda Şentürk