CFP: Shevchenko Society Canada Special Issue on "Visual Culture," Edited by John-Paul Himka

Jessica Zychowicz's picture
Description: 

Оголошення: НТШ Збірник про візуальне мистецтво

Осередок Західньої Канади в Едмонтоні оголошує прийом матеріялів на розгляд до друку в Х томі «Західньоканадського збірника», присвяченого темі «Візуальне мистецтво».

До публікації приймаються статті та матеріяли, які висвітлюють теми, пов’язані з візуальним мистецтвом (включно з фотографією)у Західній Канаді та у Канаді в цілому (деталі в додатку).

Просимо надсилати матеріяли на розгляд до друку та коротке резюме до 1 червня 2021 року д-ру Іванові-Павлові Химці на електронну адресу: jhimka@ualberta.ca

https://www.ntsh.ca